Spar tid og penge med SmartGuiden!

Samarbejdspartnere

Disse organisationer er med til at gøre en forskel i arbejdet med døden. Derfor udveksler vi viden, udarbejder nyttigt materiale til pårørende eller hjælper hinanden på anden vis.

Ønsker din organisation at lave lignende samarbejder, kan I kontakte os ved at klikke på linket her.

Begravelsesguiden.dk

Alzheimer foreningen

Alzheimer foreningen

Alzheimerforeningen er en uafhængig patientorganisation for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Alzheimerforeningen arbejder for at sætte demens og forskning på den offentlige dagsorden og taler demente og pårørendes sag. Alzheimerforeningen tilbyder rådgivning, støtte og oplysning.

Besøg hjemmeside

Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis støtte til børn og unge op til 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Vi rådgiver og vejleder også netværket, dvs. forældre, venner, kærester mv. Vi har rådgivninger i København, Aarhus og Odense, hvor vores psykologer tilbyder gruppeterapi og individuel terapi.

Besøg hjemmeside

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforening er en over 110 år gammel patientforening , og vores oprindelige formål var at bekæmpe tuberkulosen. Tiderne har ændret sig, og i dag arbejder vi bredt for lungesagen. Vores vision er et samfund, hvor flere mennesker har sundere lunger - livet igennem.

Besøg hjemmeside

Lungepatient.dk

Lungepatient.dk

LungePatient.dk er en patientforening, der har til formål at hjælpe lungehandicappe de og forebygge, at flere mennesker rammes af en lungesygdom. Foreningen blev grundlagt i 1903 af en kreds af tuberkuloseramte på det da værende Boserup Sanatorium ved Roskilde.

Besøg hjemmeside

Parkinsonforeningen

Parkinsonforeningen

Parkinsonforeningen arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonfamiliernes interesser. Foreningens medlemmer tilbydes desuden information, rådgivning og anden støtte.

Besøg hjemmeside

Dansk Psykologforening

Dansk Psykologforening

Dansk Psykolog Forening organiserer Danmarks ca. 9000 psykologer. Blandt foreningens opgaver er at holde øje med psykologuddannelsernes kvalitet og sikre høj etik i psykologers varetagelse af deres profession. Hos psykologen får klienten hjælp baseret på forskningsmæssig viden og med respekt for den fortrolighed, der udspringer af terapeutens tavshedspligt.

Besøg hjemmeside

Opl. om Organdonation

Opl. om Organdonation

Oplysning om Organdonation bidrager til folkelig oplysning om organdonation, så flere tager stilling. Sundhedsstyrelsen og ni patientforeninger står bag det klare budskab: Tag stilling til at give livet videre, mens du selv kan være en del af beslutningen

Besøg hjemmeside

NEFOS

NEFOS

NEFOS yder individuel støtte og rådgivning til alle, især til børnefamilier, som er efterladte efter selvmord - uanset om handlingen lige er sket eller ligger langt tilbage i tiden.

Besøg hjemmeside

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen

Liv der reddes – skal også leves! Det er foreningens vision og drivkraft i alt hvad vi gør; både når vi arbejder politisk for at forbedre vilkår og støttemuligheder for skadede og pårørende, samarbejder med sundhedsprofessionelle, formidler viden om livet med en hjerneskade eller tilbyder konkret rådgivning, arrangementer og et netværk af ligesindede.

Besøg hjemmeside
Begravelsesguiden.dk | Dodsannoncer.dk | Google