Offentlig/kommunal begravelse eller bisættelse - ...

Offentlig/kommunal begravelse eller bisættelse - fordele og ulemper

Begravelsen eller bisættelsen kan være en omkostningsfuld affære, som kan være en uoverkommelig byrde for de efterladte. Læs her hvilke fordele og ulemper der er ved en kommunalt arrangeret begravelse, hvilke tilskudsmuligheder man har hvis man vælger selv at stå for begravelsen/bisættelsen, og hvordan man er stillet hvis den afdøde var forgældet.

Er der ingen pårørende til en afdød ifølge CPR-registeret, vil mange kommuner ved hjælp af avisannoncer efterlyse andre pårørende. Findes der ingen står kommunen for hele begravelsesforløbet i henhold til lovgivningen. I andre tilfælde (afhængigt af kommunen) vil man opleve at efterlysningen af pårørende først kommer i forbindelse med skifterettens opgørelse af afdødes bo. Det stigende fokus på temaet ensomhed mærkes også her, hvor kommunen ofte oplever, at der aldrig findes nogen pårørende til den afdøde.

I tilfælde hvor den afdøde har pårørende, men de pårørende ikke ønsker at hæfte økonomisk for begravelsen/bisættelsen, kan kommunen også overtage begravelsesforløbet.

Når kommunen står for begravelsen/bisættelsen, skal afdødes ønsker efterleves, såfremt de findes nedskrevet i eksempelvis Min Sidste Vilje. Dog vil de pårørende ikke have indflydelse på elementer af begravelsen/bisættelsen, såfremt man vælger at lade kommunen stå for det. Dermed vil de pårørendes ønsker om en specifik kirke, præst, blomster eller salmer ikke blive efterlevet ved en kommunal begravelse.

Når afdødes bopælskommune skal varetage begravelsesplanlægningen og udførelsen, vil afdødes bo blive udlagt til kommunen, hvilket altså betyder, at de pårørende ikke har adgang til genstande fra boet (selv dem af affektionsværdi frem for økonomisk værdi).

Mange pårørende, der overvejer den kommunale begravelse, gør det grundet økonomiske bekymringer. Havde den afdøde ingen penge eller endda gæld oplever vi ofte, at pårørende er bekymrede for at skulle hæfte for dette, hvis de vælger selv at stå for begravelsen eller bisættelsen. Sådan er det ikke. Pårørende hæfter ikke for den afdødes gæld. Ydermere er der mulighed for at søge om begravelseshjælp, som er en offentlig støtte på op til 10.750 kr. til dækning af begravelsesudgifterne. Begravelseshjælpen er ikke altid nok til at dække alle begravelsesudgifterne. Men ønsker man som pårørende selv, at have indflydelse på begravelsen eller bisættelsen, er begravelseshjælpen en god mulighed for, at få dækket hovedparten af udgifterne forbundet hermed.

Fordele

  • Ingen omkostninger for de pårørende.
  • Ingen planlægning og arrangering af begravelse/bisættelse.

Ulemper

  • Pårørende har ingen indflydelse på ceremoni, gravsted, salmer, blomster, præst, kirke, kirkegård eller kapel.
  • Pårørende har ingen rettigheder til, at arve genstande med affektionsværdi eller økonomisk værdi fra afdøde, da boet udlægges til kommunen.

I den sårbare situation man står i når man har mistet kan det være svært, at finde ud af hvad der er den rigtige løsning både økonomisk og emotionelt. Det kan også være en vanskelig opgave, at vælge den rigtige bedemand. Prislisterne på nettet er ofte svære, at gennemskue og kvalitetsniveauet varierer i høj grad. Er du pårørende, eller ønsker du, at forholde dig til hvilke muligheder der er for dig når du selv dør, kan du altid ringe til en af vores rådgivere på 71 71 11 00 og få råd, vejledning og anbefaling af en bedemand, som vi har testet både i forhold til pris og kvalitet.

Ring og få anbefalet en godkendt bedemand

Spinner

Se hvem der synes godt om os

Alzheimersforeningen Børn, unge & sorg Hjerneskadeforeningen Parkinsonforeningen Danmarks lungeforening